Asset Management

Descripció del lloc:

 • Coordinar les activitats per àrees designades en diferents actius
 • Gestió diària de carteres hoteleres: Capex – previsió, revisió i aplicació, obres de millores en actius i comprovació de l’estat de l’actiu.
 • Gestió d’incidències: recepció, comprovació i seguiment.
 • Optim plan: optimització d’espais, processos, capacitat ociosa, contractes amb tercers.
 • Monitoring d’evolució de resultats, finances i renda, seguiment de resultats de gestió diari – anàlisi de comptes, definició de COMPSET, anàlisi de mercat, determinació CAPEX i vectors de millora.
 • Accions relacionades amb el reposicionament estratègic.
 • Realitzar una avaluació periòdica d’actius i presentar un informe detallat de totes les àrees.
 • Assistir a l’alta direcció amb assignacions específiques sota comanda.
 • Donar suport a la gestió d’operacions d’actius: anàlisi de comptes de resultats, de mercat, de producte, projeccions, reposicionament, etc. tant a nivell nacional com internacional.
 • Participació en tasques d’investment / Divestment.
 • Optimització del rendiment dels immobles.
 • Aplicació de potencialitats d’augment de la valor.
 • Desenvolupament d’estratègies per als immobles i d’arrendament.
 • Creació, coordinació i control del pressupost de l’objecte i planificació econòmica.
 • Selecció, control i direcció dels prestadors de serveis externs.
 • Preparació de decisions d’arrendament i d’inversió.

Requisits:

 • Persona amb gran capacitat de treball dinàmica i àgil, que sàpiga gestionar el temps; acostumat / a treballar en entorns amb volum d’operacions complexes però recurrents.
 • Capacitat de treballar en equip, així com adaptabilitat a un entorn canviant.
 • Acostumat a treballar per objectius i anar a resultats.
 • Experiència rellevant i contrastada en funcions similars.
 • Habilitat per treballar sota situacions d’estrès.