Property Management

Descripció del lloc:

 • Participar en la Gestió Organitzativa, Immobiliària, Patrimonial i Comercial de la cartera. Tindrà com a principals funcions:
 • Col·laboració amb la resta d’àrees (Tècnica, Financera i Legal).
 • Comunicació entre Propietat i operadors, per a tots els assumptes relacionats amb la gestió d’arrendaments. Reporting de tots els aspectes rellevants.
 • Control dels arrendaments:
 • Relació continua amb llogaters.
 • Control i seguiment dels arrendaments de la cartera: plans de capex, reformes, càlcul de renda variable, incidències, valoracions, etc.
 • Supervisió del control de compromisos adquirits o similars.
 • Gestió de comunitats de propietaris
 • Control pressupostari
 • Coordinar la implementació del pla de negoci dels actius individuals.
 • Garantir el compliment dels Business Plan dels actius.
 • Responsable de diferents tràmits davant entitats i organismes públics i CCPP.
 • Suport en la renegociació dels contractes d’arrendament existents recolzant-se en l’àrea legal.
 • Participar en la implementació d’estratègies per generar ingressos addicionals.
 • Establir les millors estratègies possibles d’arrendament / gestió d’actius, la rendibilitat dels actius, així com l’increment de valor dels mateixos.
 • Anàlisi de la diversitat comercial, entenent les tendències del Mercat i l’habilitat per adaptar-se a les necessitats i demandes dels llogaters potencials.

Requisits

Perfil:

 • Proactiva i enfocada al negoci
 • Amb prioritats clares
 • Acostumat a treballar per objectius
 • Disponibilitat de viatjar
 • Habilitat per treballar sota situacions d’estrès
 • Coneixements necessaris:
 • Anglès B2.2 o superior
 • Nivell avançat de Microsoft Office, especialment Excel i Power Point