Residència al Principat d’Andorra

Són diverses les opcions que el país ofereix als estrangers que decideixen instal·lar-se a Andorra.

A Andorra hi ha dos tipus diferents de residència i, es pot optar a una o altra, depenent de el tipus d'activitat a desenvolupar. Això permet distingir entre:

Residència activa (treballadors per compte d'altres o per compte propi)

Amb desenvolupament d'una activitat laboral / professional (per a empleats o empresaris).

Residència no lucrativa (anteriorment denominada residència passiva)

Residència no lucrativa o també anomenada residència passiva.

Residència no lucrativa o sense activitat lucrativa (També anomenada 'residència passiva')

Hi ha diversos tipus de residència passiva:

1. Bàsica, destinada a residents que no exerceixin cap activitat ni laboral ni professional

2. Professionals amb projecció internacional (que realitzin almenys el 85% de la seva activitat professional fora d'Andorra)

3. Residència per raons d'interès científic, cultural i esportiu.

4. Residència per a ingrés en centres geriàtrics privats o en un centre de cures mèdiques o terapèutiques privat, sense exercir cap activitat laboral o professional.

Centrant-nos en la destinada a residents que no exerceixen cap activitat laboral o professional, ens trobem amb que està destinada a ciutadans no andorrans i a les seves famílies, que estableixin la seva residència al país (mínim 90 dies a l'any) i no exerceixin activitat ni professional ni laboral.

Cal tenir en compte que:

El professional ha d'establir la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural.

S'ha de mantenir una inversió mínima al país de 400.000 Euros.

Hi ha una quota (nombre limitat de concessions anuals) reglamentàriament establerta, si bé en l'actualitat no s'està cobrint.

Des de l’inici de tots els tràmits amb el lliurament de tota la documentació necessària, el període de concessió de la residència està al voltant dels 2 mesos.

Els requisits principals a complir serien els següents:

Establir la seva residència principal i efectiva a Andorra durant al menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral ni professional.

La persona titular principal ha de fer efectiu i dipositar a l’Institut Andorrà de Finances (INAF), actualment denominat Autoritat Financera Andorrana (AFA), l’import de 50.000 euros no remunerats. També ha de dipositar l’import de 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec. L’import restant de 350.000 euros ha d’estar invertit al país, o bé mantenir-lo en un compte corrent o bé en béns immobles o valors mobiliaris a Andorra.

Aquests imports són dipòsits recuperables al deixar de ser resident. Com a exemple: un titular i el seu cònjuge, amb tres fills, l’import del dipòsit seria de 90.000 euros més els 350.000 euros.

Comptar amb una assegurança mèdica privada i evidència d’ingressos mínims que permetin el manteniment al país.

Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic: contact@lavalinvest.com.